Regulamin

I. Definicje

Strona Internetowa – strona istniejąca pod adresem www.lasertemplate.pl

Laser Template – firma zarejestrowana w CIEDG pod numerem NIP: 6792872278

Klient – osoba zamawiająca usługę

Aktywny adres email – adres mailowy które właścicielem jest klient

Kurier – osoba uprawniona przez firmę Laser Template do przekazania zamówienia, faktury, przyjęcia reklamacji, odebrania zapłaty

LT – nazwa skrócona firmy Laser Template

II. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym stronę internetową działającą pod adresami: www.lasertemplate.pl i www.pieczatki24h.com.pl jest  Monika Stachura prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Laser Template z siedzibą w Krakowie przy ul. Fredry 38, NIP: 6792872278 (zwana dalej jako ” Laser Template” )
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość w tym składania, realizacji zamówień a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu.
 3. Klienci mogą mieć dostęp do tego regulaminu w każdym czasie pod adresem www.lasertemplate.pl/regulamin
 4. Wszystkie produkty oferowane na stronie www.lasertemplate.pl i www.pieczatki24h.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

Niniejszy regulamin określa w szczególności:

a) warunki zasady składania zamówień drogą telefoniczną i elektroniczną w ramach strony internetowej  lasertemplate.pl

b) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach strony internetowej  www.lasertemplate.pl

c) zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach stron:  www.lasertemplate.pl

d) Informacje o towarach podane na stronie internetowej

III. Procedura zawarcia umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać po przez formularze na stronach  www.lasertemplate.pl a także telefonicznie pod nr. tel. 530-407-700 lub bezpośrednio mailowo na zamowienia@lasertemplate.pl /

  Zwracamy uwagę, że wszystkie połączenia są rejestrowane tylko i wyłącznie w celu ewentualnej weryfikacji przedstawionych ustaleń ,wycen i reklamacji, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na rejestrowanie prosimy o rozłączenie się i zapraszamy do punktu by dokonać stosownych ustaleń / wyceny usług.


   

 2. W celu złożenia zamówienia przez stronę  www.lasertemplate.pl należy wybrać odpowiedni produkt i kliknąć pod nim ZAMÓW/WYCEŃ a następnie postępować zgodnie z formularzem zamówienia wypełniając odpowiednio potrzebne pola lub też skorzystać z formularza na stronie głównej gdzie jest możliwość złożenia zamówienia/zapytania bez wybierania konkretnego produktu.
 3. W celu złożenia zamówienia można także napisać email z treścią i odpowiednimi załącznikami ( logo, czcionka etc.) lub też zadzwonić i telefonicznie złożyć zamówienie.
 4. Wszystkie uwagi / sugestie odnośnie projektu należy napisać w opisie zamówienia.
 5. W celu zamówienia większej ilości należy to podać w opisie zamówienia
 6. Po wypełnieniu wszystkich pól na koniec zostanie wyświetlone podsumowanie które to też zostanie wysłane na adres zamawiającego w formie kopi zamówienia
 7. W powyższym zamówieniu przed wysłaniem należy podać niezbędne dane i potwierdzić niniejszy regulamin
 8. Jeśli klient chce aby zamówienie zostało wykonane po akceptacji projektu przez niego należy zaznaczyć to w formularzu przed wysłaniem zamówienia
 9. Jeśli Klient chce otrzymać Fakturę VAT na zamówione produkty to musi wypełnić odpowiednie pola , w przeciwnym wypadku zostanie wystawiony paragon
 10. W przypadku innego adresu dostarczenia niż adres na fakturze Klient powinien to także wpisać w zamówieniu
 11. Klient zobowiązany jest podać aktywny adres e-email i telefon które posłużą tylko i wyłącznie do ewentualnego kontaktu z Klientem
 12. Dopiero po prawidłowym wypełnieniu formularza i wciśnięciu przycisku „Wyślij” zamówienie zostanie złożone. Klient zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem
 13. W przypadku , gdyby przez dłużej niż 30 minut Klient nie otrzymał na podaną skrzynkę mailową potwierdzenia proszony jest o sprawdzenie czy wiadomość nie została zablokowana przez tzw. filtry antyspamowe na serwerze. Gdyby okazało się , że wiadomość w ogóle nie został dostarczona , wówczas Klient powinien skontaktować się z Laser Template najlepiej droga telefoniczną.
 14. Klient może zrezygnować z złożonego zamówienia do momentu gdy dane zamówienie nie zostanie fizycznie realizowane, od tego momentu złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Ze względu na bardzo dużą szybkość realizacji zamówień rezygnację należy przeprowadzić niezwłocznie drogą telefoniczną.
 15. W każdym przypadku Laser Template poprosi o wyraźne potwierdzenie zamówienia , wyjątkiem od tego jest sytuacji gdy klient nie zaznaczy w formularzu ” Projekt do akceptacji „
 16. Klient potwierdzając złożone zamówienie do realizacji a także wysłanie zamówienia do realizacji bez zaznaczonej opcji „Projekt do akceptacji” ponosi odpowiedzialność finansową za wykonanie usługi a jakiekolwiek uwagi merytoryczne odnośnie wykonanego zamówienia nie będą uwzględniane.
 17. W przypadku ewidentnego błędu gramatycznego, stylistycznego lub tak zwanej ” literówki” będzie on poprawiany bez powiadamiania klienta jeżeli zostanie on wyłapany, natomiast takie dane jak: Nazwa Własna, dane teleadresowe nie będą w żaden sposób weryfikowane przez Laser Template przed wykonaniem i za ich błędne podanie ponosi odpowiedzialność Klient.

IV. Zamówienia specjalistyczne i nietypowe

 1. Laser Template wykonuje także wszystkiego typu zamówienia nietypowe które zostaną wycenione na podstawie złożoności projektu, jego wymiarów, czasu realizacji a wszystkie niezbędne szczegóły zostaną indywidualnie za każdym razem ustalone z Klientem
 2. Wszystkiego typu pieczątki Państwowe, Stacji Diagnostycznych, MORD, Kancelarii Notarialnych, NZOZ, Szkół Państwowych etc. będą wykonane na podstawie właściwego formularza zamówienia wystosowanego przez tą instytucję . Laser Template zastrzega sobie prawo do kontaktu z instytucja wysyłającą takie zamówienie w celu dodatkowej weryfikacji zamówienia. Odbiór takiego zamówienia odbywa się przez uprawnioną do tego osobę w siedzibie tej że instytucji, po wcześniejszym przekazaniu formularza zamówienia

V. Dostawa i odbiór zamówienia

 1. Odbiór zamówienia polega na jego odebraniu przez klienta w punkcie na ul. Zakopiańskiej 70A – Hala Makro – punkt przy wyjściu z hali.
 2. Odbiór zamówienia dostarczonego przez Laser Template polega na przekazaniu przez kuriera Klientowi zamówionego towaru.

VI. Ceny i metody płatności

Wszystkie ceny na stronie są cenami netto chyba ,że zaznaczono inaczej.

Za każdym razem przy podawaniu cen/wycen czy to osobiście w punkcie / mailowo / telefonicznie –  by uniknąć nieporozumień klient jest informowany ,że jest to cena netto ( do ceny netto należy doliczyć wartość podatku VAT 23 % )

Metody płatności:

a) płatność gotówką

b) płatność przelewem 7 dni

c) przedpłata na konto na podstawie faktury proforma

d) wpłata zaliczki

f) płatność kartą

VII. Promocje, rabaty

 1. Laser Template honoruje inne rabaty posiadane przez danego Klienta na takie same usługi pod warunkiem udokumentowania tego odpowiednią Fakturą lub mailem na którym ten rabat jest wyszczególniony, jednakże rabat ten nie będzie mógł przekroczyć jednak 10 % od ceny początkowej.
 2. Dla Klientów nowych jest możliwe uzyskanie rabatu przy większym  zamówieniu.

VIII. Gwarancja, reklamacja i odstąpienie umowy.

 1. LT zobowiązuje się do sprzedaży wyłącznie produktów nowych, pozbawionych jakichkolwiek wad, wszystkie gumy stemplarskie jaki i inne produkty ( skrzynki drewniane, tablice, kubki, modele 3D….) są grawerowane / wycinane za pomocą plotera laserowego CO2  ( Technologia Laserowa) i Lasera Fibrowego co gwarantuje niebywałą precyzje i dokładność aż do 0,01 mm.
 2. Wszystkie oferowane Automaty objęte są 12-miesięczną gwarancją przy założeniu PRAWIDŁOWEGO ich użytkowania.
 3. Reklamacje indywidualnie wykonywanych projektów ( zamówień ) graficznych ( Pieczątek, Ulotek, Wizytówek, Materiałów grawerowanych ) wysłanych  drogą elektroniczną do końcowej akceptacji klienta i po jego akceptacji nie będą uwzględniane.
 4. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę, bądź wymianę na nowy, produktu, który:

a) posiada wadę fabryczną,

b) uległ samoczynnemu uszkodzeniu podczas normalnego użytkowania,

c) nie spełnia parametrów technicznych określonych dla danego produktu,

d) z innych powodów może zostać uznany za wadliwy w myśl Ustawy o PK.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu, które powstały w wyniku:

a) używania niezgodnie z przeznaczeniem,

b) używania z materiałami eksploatacyjnymi innymi niż zalecane przez producenta,

c) samodzielnej próby modyfikacji,

d) działania mającego na celu uszkodzenie produktu.

e) zatyczki do automatów

6. W przypadku zgłoszenia reklamacji firma Laser Template w terminie 14 dni jest zobowiązana do jej rozpatrzenia i odpowiedzi licząc od dnia jej zgłoszenia.

7. Zgłoszenia gwarancyjne i reklamacyjne należy zgłaszać poprzez kontakt mailowy

Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie produktu, datę jego zakupu oraz szczegółowy opis powodu reklamacji. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawą o PK Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu musi w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, złożyć stosowne oświadczenie poprzez wysłanie na adres LT wypełnionego formularza odstąpienia od umowy. Konsument korzystający z powyższego prawa ma obowiązek zwrócić zamówiony towar na swój koszt, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty jego odebrania. LT dokonuje zwrotu wyłącznie za produkty, które nie podlegały indywidualizacji zgodnie z zamówieniem Klienta (np. automat lub kołek bez gumki, tuszownica , numerator, datownik bez gumki). Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Wraz z towarem należy odesłać dołączone do niego akcesoria i opakowanie. LT dokona zwrotu ceny Nośnika nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto, z którego była dokonana płatność lub jeśli jest to niemożliwe to w inny sposób. Wszystkie te prawa dotyczą tylko i wyłącznie zamówień  zgłaszanych internetowo i wysłanych pocztą lub kurierem.

8. Przesyłki wysyłane na koszt LT nie będą odbierane

IX. Polityka prywatności

Laser Template działa zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych przechowywanych przez LT jest jego Właściciel. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Klient wyraża zgodę na przekazanie powyższych danych do podmiotów realizujących płatność oraz przesyłkę zamówienia.

X. Postanowienia końcowe

Laser Template zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.07.2020r.

XI. RODO – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Laser Template – Monika Stachura z siedzibą w Krakowie (30-605) przy ul. Fredry 38. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu skorzystania z formularza kontaktowego jak i otrzymania faktury VAT. Fakt podania danych w formularzu kontaktowym / podania danych  i rozmowy telefonicznej podczas której dokonano wyceny / zamówienia uznany będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych do celu procesowania zgłoszenia kontaktowego. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb procesu kontaktowego na podstawie zgody użytkownika a także do wystawienia faktury. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie. Dane będą przetwarzane do momentu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania albo cofnięcia zgody.

2023r.